Författararkiv för Gunnar Lagerkvist

LIFE Vänern deltar på Kilsvikens dag

Kilsvikens dag är ett årligt evenemang där lokala föreningar och fågelskådare guidar och visar fåglar i naturreservatet Inre Kilsvikens. LIFE Vänern var på plats och diskuterade naturvård och fågelskydd med såväl inbitna fågelskådare som nybörjare. Flera intressanta synpunkter delades vilket kommer projetet till godo. Det är extra inspirerande att prata naturfrågor när man är på…

Restaurering av slåtterängar vid Nötön-Åråsviken

IMG_3083

Nu har restaurering av slåtterängarna vid Arskagen och Hästudden påbörjats. Gammalt fjolårsgräs har bränts av och senare i sommar kommer områdena röjas från igenväxande sly och vissa enbuskar. Det kommer även ske viss avverkning av träd. Syftet är att gynna de biologiska värdena kopplade till slåtterängar med växter och djur som trivs i solöppna marker…

Röjning och eldning pågår

P1010488_litnLITEN

Just nu pågår återigen röjning och eldning av ris på flera kobbar och skär i Vänerns skärgårdar. Det är en del av arbetet med att röja viktiga häckningsplatser för kolonihäckande sjöfåglar som totalt omfattar 209 olika småöar och skär runt Vänern. Vid komplettering av tidigare röjda lokaler försöker vi hitta den rätta avgränsningen för lokalerna, så att röjningsarbetena…

Havsörn i Vänern

Havsörn, Haliaeetus albicilla, ungfågel. Foto: Gunnar Lagerkvist

Nu finns återigen häckande havsörnar utmed hela Vänerkusten. Från den första häckningen 2001 har antalet par ökat till ca 30 par vid Vänern år 2014. Det är en fantastisk utveckling som verkligen bidrar till skärgårdens värde och örnarna uppskattas av många människor som rör sig ute i skärgården. Nu måste vi alla visa hänsyn och hjälpas åt…