17. Tjursholmarna

I denna skärgård finns många låga skär och uddar som är viktiga för fåglar. De viktigaste boplatserna ska röjas från igenväxning i projektet. Detta område är skyddat som fågelskyddsområde.