Anordningar för besökare

I vissa av projektområdena kommer vi att anlägga anordningar för besökare. Syftet är att kunna sprida information och kunskap om våra skyddade områden, Natura 2000, och viktiga arter och livsmiljöer som förekommer inom områdena. Syftet är också att genom småskalig infrastruktur som t.ex. P-platser, skyltar, bryggor och toaletter locka folk till mindre känsliga områden och på så sätt minska trycket vid känsliga häckningsplatser och livsmiljöer. Mer information om besöksanordningar finns i restaureringsplan respektive berört projektområde; 1 Millesvik and Lurö skärgård, 2 Inre Kilsviken, 3 Värmlandsskärgården, 4 Nötön-Åråsviken, 5 Klarälvsdeltat, 6 Värmland Säby och 12 Kalvö skärgård.

Naturreservat Värmlandsskärgården

Naturreservat Värmlandsskärgården

In English

Facilities for visitors

In some of the project sites we will arrange facilities for visitors. The purpose is to spread information and knowledge about our protected areas, Natura 2000, and important species and habitats within the project sites that can be sensitive to disturbance. The project will create small-scale infrastructure such as parking lots, information signs, docking points and toilets to attract visitors to less sensitive areas, lessening the pressure on important breeding sites. More information can be found in the restoration plan under the relevant project sites; 1 Millesvik och Lurö skärgård, 2 Inre Kilsviken, 3 Värmlandsskärgården, 4 Nötön-Åråsviken, 5 Klarälvsdeltat, 6 Värmland Säby and 12 Kalvö skärgård.