Fågelarter och naturtyper

Vänern har med sina grunda vikar, våtmarksområden, sandstränder och fiskrika innerskärgårdar norra Europas största sötvattensskärgård. Vänern är viktig som häckningsmiljö och rastplats för många fågelarter där över femtio arter av sjö-, våtmarks- och rovfåglar häckar. Kala skär och holmar är livsmiljöer för Vänerns kolonihäckande sjöfåglar. Genom röjning av tidigare kala skär samt slåtter och bete på strandängar, sandstränder och i grunda vikar kommer projektet att gynna många av våra häckande sjöfåglar.

Silvertärna - Sterna Paradisaea

Silvertärna – Sterna Paradisaea

> Fågelarter/Bird species

Exempel på naturtyp hällmärkstorräng

Hällmarkstorräng, Pulholmen

> Naturtyper/Habitats

In English

Lake Vänern has the largest freshwater archipelago of Northern Europe. The shallow bays, wetlands, sand beaches and the inner archipelagos with high fish abundance, provides important breeding habitats and resting area for many species of birds. Over fifty species of marine, wetland and birds of prey nest in the Lake Vänern area. Open skerries and islets are essential habitats for colony nesting seabirds in Lake Vänern. Trough clearings of skerries that were previously open, and reintroduction of mowing and grazing in grasslands along shore lines, wetlands and shallow bays, the project will benefit many of our nesting seabirds.