Bygga boplattformar

Havsörn och fiskgjuse är karaktärsfåglar i Vänern, och de behöver starka träd att bygga sina bon i. Eftersom det är ont om grova gamla träd i skärgården tvingas de ibland bygga bon på platser där de störs av friluftslivet.

Havsörn Solebris

Havsörn (Haliaeetus albicilla) / White-tailed eagle (Foto Mikael Solebris)

Fiskgjuse (Foto Mikael Solebris)
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) / Osprey  (Foto Mikael Solebris)

 I projektet ska vi hjälpa till att bygga stabila semi-artificiella boplattformar på mer ostörda platser för att erbjuda alternativa boplatser. Mer information finns i restaureringsplanen för boplattformar. Den hittas under beskrivningen av respektive berört projektområde; 1 Millesvik and Lurö skärgård, 3 Värmlandsskärgården, 4 Nötön-Åråsviken, 6 Värmlands Säby, 7 Åråsvikens norra skärgård och 8 Dyrön.

En semi-artificiell boplattform avsedd för havsörn (Haliaeetus albicilla) / Semi-artificial nest platform built for White-tailed eagle  (Foto Johan Bohlin)

En semi-artificiell boplattform avsedd för havsörn (Haliaeetus albicilla) / Semi-artificial nest platform built for White-tailed eagle (Foto Johan Bohlin)

In English 

Building nesting platforms

White-tailed eagle and osprey are characteristic birds in Lake Vänern. They need strong trees to build their nests in and because there is a shortage of rough old trees in the archipelago they sometimes build nests in areas appreciated by summer visitors. This often leads to failed breeding attempts since they get disturbed by the visitors.

In this project we will try to increase the breeding success of white-tailed eagle and osprey by building sturdy semi-artificial nesting platforms in undisturbed sites providing alternative breeding sites. More information can be found in the restoration plan about semi-artificial nesting platforms. The restoration plan can be found under the relevant project sites; 1 Millesvik och Lurö skärgård, 3 Värmlandsskärgården, 4 Nötön-Åråsviken, 6 Värmland Säby, 7 Åråsvikens norra skärgård and 8 Dyrön.