Projektledning

LIFE Vänern är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vi är fyra personer som är aktiva i projektledningsgruppen.

Oscar Säwström är projektledare för hela projektet från 2015 och framåt. Oscar har hand om den övergripande projektadministrationen men ansvarar också för många av restaureringsåtgärderna.

Jenny Sander var projektledare för hela projektet fram till 2015. Hon är biolog med skogsbränder som specialitet. Från 2015 och framåt kommer hon därför framförallt arbeta med det nya projektet LIFE Taiga som genomför naturvårdsbränningar i naturreservat.

Gunnar Lagerkvist är biträdande projektledare på Länsstyrelsen Värmland, och sitter också på kontoret i Karlstad. Han har tidigare arbetat med vattenfrågor, men jobbar nu med skötsel och förvaltning av naturreservat. Gunnar ansvarar framförallt för de åtgärder som görs i Lurö och Millesviks skärgårdar.

Andreas Furustam är biträdande projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Andreas ansvarar för de åtgärder som görs inom Västra Götalands län.

Jurga Johansson är ekonom för projektet. Hon finns i Karlstad och håller ordning på fakturor och finansiella rapporter till EU.

In English
Project management

The project is run by the County Administration Boards of Värmland and Västra Götaland, where Värmland is the coordinating beneficiary and Västra Götaland is the associated beneficiary. There are four Active members in the project management group.

Oscar Säwström is the Project Manager since January 2015 positioned in Värmland, responsible for the overall project administration but also for many of the restoration actions.

Jenny Sander was the Project Manager until January 2015, but is now the regional project manager in LIFE Taiga instead. 

Gunnar Lagerkvist is the Project Manager Assistant at the County Administration Board of Värmland. Gunnar is working 50 % as a manager of protected areas and 50 % in the project, mainly responsible for the actions within project site 1 Millesvik och Lurö skärgård.

Andreas Furustam is the Project Manager Assistant at the County Administration Board of Västra Götaland. Andreas is responsible for all project sites and actions in Västra Götaland.

Jurga Johansson is the Finance Officer for the project and is positioned in Värmland.  She keeps track of all invoices, the financial development of the project and coordinates the financial reporting to the commission.