Foldrar/Broschyrer

Projektfolder Life Vänern
Detta är en sexsidig vikfolder som presenterar projekt LIFE Vänern. Med kartor, text och fina bilder ger foldern en bra inblick i vad projektet handlar om, vilka som är involverade i det, samt vilka områden som berörs.

Projektfolder Life Vänern (PDF)

Lekmannarapport Life Vänern 2014-2018
Lekamannarapporten är en viktig del i projektet då den på ett enkelt och kortfattat sätt beskriver projektet och de åtgärder som har genomförts under åren 2014-2018.

Life Vänern 2014-2018 – för en öppen och levande skärgård (PDF)

Din skyddade natur i Vänern

Foldern berättar på ett enkelt sätt om naturen och naturskyddet I Vänern. Syftet är att sprida kunskap om den omistliga resurs som Vänern utgör både för naturen och för oss människor.

Din skyddade natur i Vänern (PDF)