Foldrar/Broschyrer

Detta är en sexsidig vikfolder som presenterar projekt LIFE Vänern. Med kartor, text och fina bilder ger foldern en bra inblick i vad projektet handlar om, vilka som är involverade i det, samt vilka områden som berörs.

Projektfolder Life Vänern (PDF)