Restaureringsplaner

Här kan du hitta restaureringsplaner för projektets åtgärder och områden. Restaureringsplanerna för boplattformar och för fågelskär (en för Värmlands skär och en för Västra Götalands skär) är tematiska, de övriga restaureringsåtgärderna är indelade områdesvis.

Restaureringsplan projektområde 1, gräsmarker m.m. Millesvik och Lurö skärgård.

Restaureringsplan projektområde 2, häckningsö m.m. Inre Kilsviken.

Restaureringsplan projektområde 3, naturvårdsbränningar m.m. i Värmlandsskärgården.

Restaureringsplan projektområde 4, gräsmarker m.m. i Nötön-Åråsviken.

Restaureringsplan projektområde 5, gräsmarker m.m. i Klarälvsdeltat.

Restaureringsplan projektområde 6, gräsmarker m.m. i Värmlands Säby.

Restaureringsplan Boplattformar för Havsörn och Fiskgjuse i norra Vänern.

Restaureringsplan Fågelskär för samtliga områden i Värmland.

Restaureringsplan Fågelskär för samtliga områden i Västra Götalands län.

Restaureringsplan projektområde 12, naturvårdsbränning m.m. i Kalvö skärgård.