Kartgalleri över fågelskär

Kartor över fågelskär som planeras att röjas under projektets gång.

Tabell över röjningsobjekt i Värmlands län – kartor 1 – 10 (PDF)
Tabell över röjningsobjekt i Västra Götalands län – kartor 11 – 21 (PDF)

Kartgalleri över områden

Klicka på bild för att öppna bildfilen.