12. Kalvö skärgård

Kalvö skärgård är ett naturreservat norr om Mariestad. På en udde i reservatet finns barrskog som påverkats av skogsbruk. För att öka naturvärdena i detta skogsområde ska naturvårdsbränningar göras. Här ska också en led markeras för att ge besökare möjlighet att se området. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.

Översiktskarta av de åtgärder (actions) som ska göras inom Kalvö skärgård.

Översiktskarta av de åtgärder (actions) som ska göras inom Kalvö skärgård.