3. Värmlandsskärgården

Värmlandsskärgården har många delområden spridda över hela norra Vänern, och omfattar flera naturreservat. Störst är det som heter just Värmlandsskärgården, men i Natura-området ingår också Segerstads skärgård, Getgars udde, Timmeröarna och Sibberön.

Här finns många låga skär och uddar som är viktiga som boplatser för fåglar. De viktigaste fågelskären ska röjas från igenväxning i projektet. Det finns också öar med barrskog i Värmlandsskärgården. Många av dem har påverkats av skogsbruk, om än i liten omfattning, och för att restaurera några av dessa öar använder vi naturvårdsbränning. Skogsbrand är en naturlig störning i denna typ av skog, och är mycket viktig för att behålla naturvärden i framförallt tallskogar. Inom området finns flera fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.

> Om naturreservatet via Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Naturreservat Värmlandsskärgården. Foto: Mikael Solebris

Naturreservat Värmlandsskärgården. Foto: Mikael Solebris

Inlägg om Värmlandsskärgården

[catlist id=13]