Dokumentation

På den här platsen finns olika publikationer och trycksaker som skapats inom LIFE Vänern samlad.

In English   

On  this  page you can find various documentations concerning the project. As the documents are created, they will be organized into appropriate categories such as restoration plans, monitoring reports, information materials, etc. In general, the material will be available in Swedish only.

Länk till sidan med foldrar och broschyrer (folders and leaflets)

Länk till sidan med analyser och inventeringsrapporter (monitoring reports and other reports)

Länk till sidan med restaureringsplaner (restoration plans)