Dokumentation

På den här platsen kommer olika dokumentation kring projektet att läggas upp. Allt eftersom de skapas kommer de att sorteras in under respektive kategori som t.ex. restaureringsplaner, uppföljningsrapporter, informationsmaterial, etc. Generellt sett kommer materialet under dessa kategorier inte att vara tillgängliga på engelska.

In English   

On  this part of the website you will find various documentations concerning the project. As the documents are created, they will be organized into appropriate categories such as restoration plans, monitoring reports, information materials, etc. In generall, the material under these categories will not be available in English.