Inventeringsrapporter

Inom projektet kommer ett flertal inventeringar att göras. Vissa görs i syfte att följa upp de biologiska förändringarna som projektets åtgärder för med sig, t.ex. hos kärlväxtfloran eller fågellivet. Andra inventeringar ska vara ett stöd för hur och var projektets åtgärder vidtas, t.ex. den historiska markanalysen. Under denna sida samlas projektets olika rapporter.

Historisk markanalys av projektområdena 1, 4, 5 och 6 gjord av Värmlands Museum.

Uppföljningsrapport 1 (före åtgärder) av kärlväxtfloran inom gräsmarkerna i projektområdena 1, 4, 5 och 6 av Svensk Naturförvaltning.

Uppföljningsrapport 1 (före åtgärder) av fågellivet inom gräsmarkerna i projektområde 5 gjord av Dan Mangsbo.

Uppföljningsrapport 1 (före åtgärder) av fågellivet inom gräsmarkerna i projektområde 1 gjord av Dan Mangsbo.