5. Klarälvsdeltat

I Klarälvsdeltat, mellan tätorterna Karlstad och Hammarö, ska två strandängar restaureras vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Röjning, fräsning och bete kan förhoppningsvis återställa dem till de fina fågellokaler de var fram till 1960-talet. Här ska det också bli en led och ett fågeltorn så att besökare kan se resultatet av åtgärderna.

Klarälvsdeltat översikt

Restaureringsområdet vid Djupsundsviken ligger väster om Djupsundsholmarna. Området består av en våt gräsmark som vid högre vattenstånd varit del av själva viken. I den inre delen av området finns en tuvig gräsmark med uppslag av björksly medan den yttre delen är blötare och vassbeväxt.

Djupsundsviken

Djupsundsviken

 

Restaureringsområdet i Nolgårdsviken består av en ring av torrare marker med inslag av hällar kring en blöt och tuvig gräsmark. Ut mot själva Nolgårdsviken vidtar ett hav av vass. På de torrare markerna växer idag björkskog och i de blötare markerna finns gott om videbuskage. 

Nolgårdsviken

Nolgårdsviken

Klarälvsdeltat är inte naturreservat ännu, men ni kan följa arbetet med att bilda naturreservat av detta Natura-område på http://klaralvsdeltat.se.

Nyheter på LIFE-webben med koppling till Klarälvsdeltat: http://lifevanern.se/category/natura2000/klaralvsdeltat/