Långsiktig plan för skötsel av fågelskär

Nu har vi färdigställt den långsiktiga förvaltningsplanen för fågelskären (se länk nedan). I dokumentet har vi samlat våra erfarenheter av de röjningsarbeten som skett inom LIFE Vänern under projekttiden, 2014-2018. Tanken är att sammanställningen ska fungera som en vägledning och underlätta för framtida skötsel av fågelskären. Som bilagor till planen ligger detaljerade beskrivningar av samtliga 214 fågelskär som röjts inom projektet inklusive beskrivningar, arealer och kartor.

Observera att planen endast omfattar fågelskär som ingått i projektet LIFE Vänern. Häckningsöar som ligger utanför Natura 2000-områdena är inte behandlade.

Förvaltningsplan för fågelskär / Management strategy for important breeding sites

In English: The Management strategy for important breeding sites for birds is finished and published (see link above). The document summarizes our experiences from the work that has been conducted in LIFE Vänern during the period 2014-2018. The dokument will be used for foundation and guidance ín the future management of the breeding sites. Attached to the strategy you can find annexes with detailed descriptions and maps over each skerrie that has been cleared within LIFE Vänern.

Note that the plan only comprises the skerries that has been cleared within LIFE Vänern. Important breeding sites outside the Natura 2000-areas are not included.