Författararkiv för Gunnar Lagerkvist

Företag för röjning kontrakterade

Länsstyrelsen Värmland har genomfört en upphandling och kontrakterat företag för manuell röjning och avverkning inom LIFE Vänern. Kontrakten är så kallade ramavtal, vilket innebär att Länsstyrelsen successivt kan avropa uppdrag från de kontrakterade företagen. Förhoppningen är att kontrakten, som gäller för åren 2014 till 2018, ska medföra att röjningarna kan genomföras på ett effektivt sätt. Följande företag har…