Röjning av fågelskär i Lurö skärgård pågår

Nu har även de första röjningarna av fågelskär i Lurö skärgård kommit igång. Hittills har ett tiotal kobbar blivit röjda och innan vintern kommer räknar vi med att ytterligare ett tiotal ska hinnas med. De inledande insatserna har gjorts på kobbar och skär i norra delen av Lurö skärgård. Senare under hösten hoppas vi kunna röja även länge söder ut i skärgårdsområdet.Röjningarna är ett led i arbetet med att bibiehålla tillgången på lämpliga häckningsmiljöer för sjöfåglar i sjön. Några arter som vi hoppas kunna få ser mer av på de röjda skären är fisktärna, silvertärna och roskarl. Förhoppningsvis kommer fåglarna att finna miljöerna inbjudande då de återvänder från sina vinterkvarter under nästa vår. Läs mer om röjning av fågelskär här.

Ett särskilt intressant fågelskär att följa är Flatskär som ligger precis vid farleden genom Lurö skärgård, utanför Aspholmen. Skäret har under vissa år haft över hundra par av häckande måsar och en rad följearter som t.ex. småskrake och strandskata men under senare år har kolonin minskat i omfattning. En trolig orsak är att ön vuxit igen kraftigt med björk, al och enbuskar. Det blir spännande att se om årets röjning får någon effekt på fågelfaunan de kommande åren.

Flatskär efter röjning

Flatskär efter röjning

En oroande uppgift från röjningslaget som varit på ön är att de även hittat minkspillning på ön. Vi vet att minken kan vara en farlig rovdjur på fågelskären men i dagsläget finns det inte så mycket uppgifter om detta i norra Vänern. Är det någon som har sett mink eller har uppgifter om att minken jagar i fågelkolonierna kan ni gärna höra av er till mig (gunnar.lagerkvist@lansstyrelsen.se, 010-224 74 79).