Om

Projektet LIFE+ Vänern ska restaurera igenväxande miljöer som strandängar, betesmarker och fågelskär i 17 av Vänerns Natura 2000-områden.

Projektets syfte  I  Projektledning  I  Om LIFE och Natura 2000  I  Summary in English

– Det är oerhört spännande att vi har fått möjlighet att genomföra det här projektet, som har en bredd geografiskt och där vi tar ansvar för flera av de hotade naturvärdena som finns i Vänern, säger landshövding Kenneth Johansson.

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland får EU-finansiering för ett naturvårdsprojekt i Vänern. Projektet, som kallas LIFE+ Vänern, ska pågå i drygt fem år med start hösten 2013.

Logotyp för LIFE Vänern

 

Logotyper för projektet