Fåglarna återvänder till fågelskären

Nu har fåglarna börjat återvända till fågelskären i Vänern. Återigen hörs måsarnas skrik och jubelrop mellan öar och skär, vilket bygger upp den välbekanta ljudkulissen som är en så viktigt del av helhetsupplevelsen i skärgården.

Flera av de arter som häckar på fågelskären har redan anlänt och börjat häcka. Havstrut, grågås, kanadagås och gräsand är några av de arter som kommer igång tidigast med häckningsbestyren. Beroende på hur långvarig vintern varit kan dess arter inleda häckningen redan under mars eller april månad och så som våren gestaltat sig detta år, kan vi nog räkna med att de är i full gång där ute.

Under april anländer ofta de vanliga måsfåglarna, fiskmås och skrattmås, till fågelskären. Äggläggningen för dessa arter infaller i regel under maj, varefter en ruvningstid på 22-28 dygn inträder innan de små måsungarna ser dagens ljus. När måsungarna kläcks och börjar springa omkring på skären kan det bli ganska rörigt och det är svårt att förstå hur måsföräldrarna hittar sina ungar.

Att måsarna verkligen har anlänt till häckningsskären fick jag själv bekräftat i slutet av förra veckan då jag var med och besiktigade en skadad brygga i Segerstads skärgård. Då vi på hemväg passerade förbi fågelskäret ”40311 Bäröhall” möttes vi av en glädjande syn på det nyröjda fågelskäret. Där satt 110 fiskmåsar utspridda, skriande och till synes nöjda med de åtgärder som genomförts inom projektet. Bakom fågelskäret låg även en storlom och guppade och förhoppningsvis kan även den finna en säker häckningsplats på skäret. Det ska bli spännande att ta del av resultatet när skäret officiellt inventeras i juni.

Bäröhall den 11 april

Bäröhall den 11 april 2014

Till de senare häckfåglarna på fågelskären hör våra vanliga tärnor, fisktärna och silvertärna. Dessa arter anländer till häckningsplatserna först i maj, varefter häckningsbestyren pågår under juni och i regel även en bra bit in i juli. Tärnorna lägger ofta tre ägg och ruvar dem i genomsnitt 21-30 dygn. Andra arter som har en sen häckningsperiod på fågelskären är småskrake och vigg. Den sistnämnda är ovanlig i Vänern och förekommer bara på några enstaka skär. För dessa båda dykänder är det inte ovanligt att ruvningen av äggen pågår till och med en bit in i juli.

För att skydda fåglarna under den känsliga häckningsperioden är många av fågelskären belagda med tillträdesförbud under häckningsperioden (i regel april-juli). Det är viktigt att respektera tillträdesförbuden som ofta även gäller det omgivande vattenområdet i en radie om 50 eller 100 meter omkring häckningsplatsen. Var uppmärksam på de gula eller gulröda skyltarna som finns uppsatta i våra fågelskyddsområden.

Uppgifter om ruvningsperiod och antal ägg är hämtat från boken ”Kunskapen om fåglar”, Tage Wahlberg, 1993. Uppgifter om de olika arternas normala häckningstid i Vänern, från Thomas Landgren (muntl.).

 

1 comment for “Fåglarna återvänder till fågelskären

Comments are closed.