Bra start för röjning av fågelskären

Som följd av den milda och isfattiga vintern har det blivit oväntat mycket röjningsarbete gjort på fågelskären innan fåglarnas häckningssäsong inleddes. Fågelskyddet på skären inträder den 1 april och det är omkring det datumet som häckningen brukar komma igång på allvar på skären. Fågelarter som normalt börjar häcka tidigt på våren är bl.a. grågås, kanadagås och havstrut.

I den norra skärgården mellan Grums och Kristinehamn har nu sammanlagt 36 fågelskär blivit röjda. Det innebär att 17 % av de skär som ska röjas totalt i projektet har blivit röjda en första gång. Det var betydligt mer än vi hade räknat med att komma igång med så här snabbt.

Nyröjt fågelskär i Kristinehamns skärgård

Inom naturreservatet Segerstads skärgård och längs med den nordöstra delen av Värmlandsnäs har samtliga fågelskär som ska ingå i projektet blivit röjda en första gång. Flera skär omkring Hammarö har blivit röjda och i den nordöstra delen av Värmlandssjön har fem fågelskär blivit röjda utanför Arnön. Det ska bli intressant att se hur bildandet av fågelkolonierna på dessa skär kommer att utvecklas under året. På flera av skären finns nu ansamlingar av ris från röjningsarbetet. Tanken är att dessa rishögar ska eldas någon gång under hösten.