Hälp oss att hålla skärgården öppen och levande – bli fadder för ett fågelskär

Ideellt röjarlag på Rammholmsbottnen i Kristinehamns skärgård

Ideellt röjarlag på Rammholmsbottnen i Kristinehamns skärgård

Inom LIFE+ Vänern har arbetet nu påbörjats med att röja viktiga kobbar och skär för kolonihäckande sjöfågel. Inom projektet kommer sammanlagt 209 skär att röjas vid två tillfällen under projekttiden. Samtliga röjningsobjekt ligger inom Natura 2000-områden.

Utöver de kobbar och skär som ska röjas i projektet vet vi att det finns ytterligare objekt som skulle kunna hållas öppna genom röjning. Det gäller bl.a. sådana häckningslokaler som är belägna utanför de skyddade områdena och som därmed inte har kunnat ingå i LIFE+ Vänern.

För att stimulera fler aktörer att engagera sig i Vänerns unika fågelfauna vill vi nu sjösätta ett faddersystem för fågelskär i Vänern. Länsstyrelserns i Värmland och Västra Götaland samt Vänerns Vattenvårdsförbund står bakom detta.

En förening som redan har hörsammat uppropet är Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn. De har valt att bli fadder för ett tidigare fint fågelskär i anslutning till Rammholmen i Kristinehamns skärgård. På skäret har det under senare år varit tomt på fågel och istället har uppväxande sly och buskar brett ut sig allt mer.

Fågelkskäret Rammholmsbottnen före och efter röjning

Fågelskäret Rammholmsbottnen före och efter röjning

Efter att ha skaffat nödvändiga godkännanden från markägare och Länsstyrelsen genomförde föreningen den första rörjningen av kobben i augusti i år. Det återstår att se om sjöfåglarna kommer att gilla den nya miljön, men erfarenheterna från andra fågelskär visar att man ofta får en positiv effekt av den här typern av röjningar. Tärnor och måsar vill ha god utsikt från sina häckningsplatser vilket troligen har att göra med att de vill ha möjlighet att upptäcka och jaga iväg närgångna kråkor och rovdjur. Om uppväxande sly och buskar skymmer utsikten väljer de ofta en annan häckningsplats.

Om du eller din organisation också kan tänka dig att bli fadder för ett fågelskär i Vänern kan ni höra av er till respektive Länsstyrelse i Värmland eller Västra Götaland. Kontaktuppgifter och ytterligare information om faddersystemet finns i bifogat formulär: Formulär – Fadder för fågelskär i Vänern