Avverkning pågår vid Djupsundsviken

Nu har avverkningarna vid Djupsundsviken dragit igång på allvar, exempelvis utmed gamla karlstadsvägen. Entreprenören har tidigare förberett avverkningen i området, bland annat genom att med maskin trampa väg över de mjuka markerna, allt för att undvika markskador. De använder även ris i vägarna för att minimera markskador från maskinerna.

Det milda vädret ställer till det för entreprenören då tjälen och bärigheten snabbt försvinner ur backen och maskinerna får problem att ta sig fram. Därför kan maskinerna ses körandes i området både kvällstid och eventuellt nattetid. Om allt fungerar bra kommer de att vara klara med avverkningarna vid Djupsundsviken inom ett par veckor. Därefter flyttar de över till Nolgårdsviken och börjar där.

Det avverkade materialet kommer att läggas upp utmed gamla karlstadsvägen för att smidigt kunna hämtas och transporteras bort.

Det avverkade materialet kommer att läggas upp utmed gamla karlstadsvägen för att smidigt kunna hämtas och transporteras bort.

Vid avverkningarna används en liten skördare på band för att minimera markskador men ändå arbeta effektivt.

Vid avverkningarna används en liten skördare på band för att minimera markskador men ändå arbeta effektivt.

 

In English

The clearings have now started at Djupsundsviken, e.g. along the old Karlstad road. The contractor has previously prepared the clearings in different ways, for instance by creating an ice road over the soft grounds to avoid causing damage. They also use branches and small trees on the roads to minimize soil damage caused by the Machines. The mild weather makes it difficult for the contractor to get around with their machinery. The frozen ground and the bearing capacity is rapidly disappearing resulting in higher risk for soil damage. Therefore, the contractor can be seen working in the area both evenings and possibly during the night. If everything goes according to plan, they will be finished at Djupsundsviken within a few weeks. After that they will move on to Nolgårdsviken and start there.