Fräsning påbörjad i Klarälvsdeltat

Idag gick restaureringen igång med nästa fas vid Djupsundsviken, fräsning av tuvor, stubbar och småbuskar. Detta kommer att ske parallellt med de fortsatta restaureringsavverkningarna i området. Fräsningen ska jämna ut stora tuvor, ta bort stubbar och småbuskar vilket skapar bra förutsättningar för ljuskrävande och betesgynnade gräs och örter. Åtgärderna är också en förutsättning för en bra betesdrift där det ska finnas möjlighet att betesputsa delar som inte blir tillräckligt avbetade. Förhoppningsvis kommer både rastande och häckande strandängsfåglar, t.ex. grönbena, brushane, tofsvipa och gulärla, uppskatta det nyfrästa området framöver, kanske redan i år?

Fräsning av tuvor och stubbar vid Djupsundsviken

Fräsning av tuvor och stubbar vid Djupsundsviken.

In English

Today the restoration started with the next phase at Djupsundviken, cutting of tussocks and stump grinding. This will be done parallel with the ongoing restoration clearings of trees and bushes in the area. Cutting of tussocks and stump grinding will smooth out the large tussocks, remove stumps and clear all small bushes.  This will create good conditions for grasses and herbs that cannot tolerate being surrounded by excessively high vegetation. These actions are necessary to create a good grazing regim, where it should be possible to cut the grass by machine in parts that are not grazed enough. Hopefully both staging and breeding wetland birds, such as sandpiper, ruff, lapwing and yellow wagtail, appreciate the restored areas in the future, perhaps even this year?