Se förändringen i Klarälvsdeltat från 1960 till idag

Karlstads kommun har tagit fram en karttjänst där du kan jämföra flygbilder från 1960-talet med moderna flygbilder. Det är mycket intressant att se hur Klarälvsdeltat förändrats genom åren. Båda våra projektområden i Klarälvsdeltat vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken ligger inom kartområdet i tjänsten.

Här hittar du karttjänsterna:  http://gi.karlstad.se/maps/ (länken öppnas i ett nytt fönster).

När du öppnar karttjänsten är våra områden längst ner i bild (markerade med svart på kartutsnittet nedan). På vår sida om Klarälvsdeltat finns en mer detaljerad karta över projektområdenas utbredning: http://lifevanern.se/omraden/klaralvsdeltat/

 

Karlstad municipality has created a map service where you can compare aerial photos from 1960 to more recent aerial photos. Both project areas in Klarälvsdeltat are inside the area covered by the aerial photos in the service and it is very interesting to see the change in vegetation etc. in the delta. 

Link to the map service: http://gi.karlstad.se/maps/  (opens in a new window)

When you open the map service, our project areas are located in the lower part of the window (marked with black on the map below). The extent of our project areas in Klarälvsdeltat can be seen in more detail on our page for Klarälvsdeltat:  http://lifevanern.se/omraden/klaralvsdeltat/

 

Karta över projektområdenas läge i Klarälvsdeltat

Karta över projektområdenas läge i Klarälvsdeltat i förhållande till Karlstad tätort.