Röjning och eldning pågår

Just nu pågår återigen röjning och eldning av ris på flera kobbar och skär i Vänerns skärgårdar. Det är en del av arbetet med att röja viktiga häckningsplatser för kolonihäckande sjöfåglar som totalt omfattar 209 olika småöar och skär runt Vänern.

Kompletterande röjning och eldning av ris i Segerstads skärgård

Kompletterande röjning och eldning av ris i Segerstads skärgård

Vid komplettering av tidigare röjda lokaler försöker vi hitta den rätta avgränsningen för lokalerna, så att röjningsarbetena blir så bra som möjligt för de fågelarter som kan förväntas häcka där. I samband med detta kan vi även samla ihop och elda ris från de röjningar som genomfördes under 2014.

Så om ni ser att det ryker från kobbar och skär ute i Vänern nu under slutet av mars så är det troligen arbete inom LIFE+ Vänern som pågår!

Fina häckningsytor för tärnor och mås efter röjning på Bärö hall i Segerstads skärgård

Fina häckningsytor för tärnor och mås efter röjning på Bärö hall i Segerstads skärgård

När det gäller själva röjningsarbetet har vi kommit ganska långt med den första röjningsomgången i den norra skärgården mellan Kristinehamn och Grums och i Lurö skärgård. Däremot finns det många skär som ännu inte blivit röjda i de södra delarna av sjön samt i Millesviks skärgård. Under perioden 1 april till 31 juli tar röjningsarbetena paus för att inte störa de kolonihäckande fåglarna. Så nästa gång vi kan ge oss ut och röja på fågelskären är i början av augusti.

Fågelskäret 50107 "Mövikens västskär" utanför Hammarö före och efter röjning.

Fågelskäret 50107 ”Mövikens västskär” utanför Hammarö före och efter röjning.