Bilder från Gunnarsholmen

Röjningarna på Gunnarsholmen är i stort sett avslutade och när jag var ute igår och inspekterade passade jag på att ta några fotografier. Redan då man närmar sig ön från sjön är det tydligt att det skett en stor förändring. Fyrbyggnaden och flera kulturlämningar på ön framträder tydligt. Upplevelsen att gå på land på Gunnarsholmen har också radikalt förändrats. Nu är det lätt att vandra över ön och  man har fri utsikt åt alla vädersträck från nästan alla delar av ön. Har man dessutom tur som jag att bli inbjuden att besöka fyrtornet blir utsikten magnifik. Fortfarande finns det en del röjningsrester kvar i markerna som kommer att plockas bort och eldas. Några större rishögar som kvarstår kommer att eldas då väderleken blir lämplig. Till nästa sommar är tanken att det ska gå betande får på Gunnarsholmen.

The clearing of one of the grazingislands ”Gunnarsholmen” is substantially finished. When I yesterday went out for inspection of the clearings, I also took the opportunity to take some pictures. Already when you are approaching the Island you can see that there´s been a big change. The lighthouse and some cultural relicts can be seen very clearly. And the experience of visiting the Island has also changed radically. Now it´s easy to walk arond. There are just a few trees and bushes left to pass. and you´ve got a free view in all directions from different parts of the Island. If you´re lucky (like me) you may be invited to visit the lighthousetower, from which there is an magnificent view. The pastures will be cleaned from small branches which has beeen left on the ground and there are still a few piles to burn. And in the next summer we hope there will be grazing sheeps on the Island.

P1210825 liten_justerad

Efter röjningarna Gunnarsholmen är det nu lätt att se många av de kulturspår som finns på ön. På denna bild syns resterna av det gamla fähuset av tegel samt den gamla fyren från 1878 i bakgrunden.
After the clearing of trees and bushes on Gunnarsholmen it´s much easyer to see the Cultural Relicts that are present on the Island. On this Picture you can see an old cattle shed and the old lighthouse from 1878 in the background.

När man närmar sig Gunnarsholmen med båt framträder återigen byggnader och gamla ruiner  på ön.

När man närmar sig Gunnarsholmen med båt avtecknar sig återigen byggnader och gamla ruiner tydligt på ön.
Comming from the lake you can again see the buildings and cultural relicts on the Island.

P1210691_pano_liten

Panoramabild tagen från fyrtornet mot väster.
Panoramic image from the lighthousetower to the west.

 

P1210699_fyr_liten

Bild mot söder tagen från fyrtornet. På dessa delar av ön har nästan alla träd och buskar röjts bort. I luften syns hussvalor (Delichon urbicum) jaga efter insekter inför flyttningen mot söder.
Photo from the lighthousetower to the South. On these parts of the Island almost all trees and bushes has been cleared away. In the air House-Martins (Delichon urbicum) catching insects, prepairing för migration southward.

 

P1210763_liten

Blommande ängsvädd (Succisa pratensis) på Gunnarsholmen.
Flowering Devil´s-bit Scabious (Succisa pratensis) on Gunnarsholmen.

 

P1210787_liten

På hällmarkerna blommar bl.a. käringtand (Lotus corniculatus), fackelblomster (Lythrum salicaria), jungfrulin (Polygala vulgaris) och kärleksört (Sedum teliphium).
On the rocky shorelines of Gunnarsholmen you can for example find Common Bird´s-foot-trefoil (Lotus corniculatus), Purple-loosestrife (Lythrum salicaria), Common Milkwort (Polygala vulgaris) and Orpine (Sedum teliphium).