Nu finns det betesdjur även vid Nolgårdsviken

Nu är betesdjuren på plats även vid Nolgårdsviken i Klarälvsdeltat. Precis som vid Djupsundsviken är det lantbrukaren Henrik Nisser från Alstrums gård står för betesdjuren. Glädjande är att logistiken för djurtransporten och de nya tillfartsvägarna fungerar utmärkt, vilket är en förutsättning för att långsiktigt kunna bruka denna typ av naturbetesmarker. Återstår bara att se om djuren betar av området bra och har god hälsa vid säsongens slut. Både Henrik och Länsstyrelsen ser med spänning fram emot den första betessäsongen.

Kor vid Nolgårdsviken.

Kor vid Nolgårdsviken.

 

In English

The grazing cattle are now in place at Nolgårdsviken in project area 5 Klarälvsdeltat as well. Just like at Djupsundsviken, the farmer Henrik Nisser from Alstrums farm is the owner of the grazing cattle. It is nice to note that the logistics for animal transport and the new access roads are working perfectly, something that is a prerequisite for the long-term management of this type of wetland pastures. Now it is just to sit back and see if the animals provides a high enough grazing pressure and have good health at the end of the season. Both Henrik and the County Administrative Board are looking forward to the first season.