Betesdjuren ute i Djupsundsviken

Nu är betesdjuren på plats vid Djupsundsviken i Klarälvsdeltat. Betessläppet gick bra utan incidenter och den nya tillfartsvägen fungerade utmärkt. Det är nötkreatur som ska stå för den huvudsakliga skötseln av området framöver. Lantbrukaren Henrik Nisser från Alstrums gård står för betesdjuren och både Henrik och Länsstyrelsen ser med spänning fram emot den första betessäsongen. ”Här kommer djuren ha det bra” säger Henrik innan han tar traktorn hem till gården igen.

Betesdjuren kommer ur djurtransporten.

Betesdjuren kommer ur djurtransporten.

Korna undersöker den nya betesmarken.

Korna undersöker den nya betesmarken.

Korna på utflykt i nya grönområden.

Korna på utflykt i nya grönområden.

Korna på utflykt norr ut i den nya betesmarken.

Korna på utflykt norr ut i den nya betesmarken.

 

In English

The grazing cattle are now in place at Djupsundsviken in project area 5 Klarälvsdeltat. All animals were released from the cattle transport in a calm fashion without incidents. The new access area was very handy and will be useful in the future. It is the cattle that will be responsible for the predominant management of the area in the future. The farmer Henrik Nisser from Alstrums farm is the owner of the grazing cattle, and both Henrik and the County Administrative Board are looking forward to the first grazing season. ”This is a nice pasture and the animals will thrive here”, says Henrik before returning home to the farm again.