Ny naturvårdsbränning på Bärön

Just nu planerar vi för en naturvårdsbränning av tallskog på Bärön i Segerstad skärgård. Området som berörs är ca 2 ha stort och ligger på den sydöstra spetsen av Bärön.

Bränningsområdet markerat med orange på sydöstra delen av Bärön i Segerstad skärgård.

Bränningsområdet markerat med orange på sydöstra delen av Bärön i Segerstad skärgård.

Bränningen är planerad till v 33, men det är väder och vind som bestämmer när förutsättningarna är de rätta för att kunna genomföra en säker bränning med önskad naturvårdsnytta. Därför bestäms tidpunkten för bränningen med kort varsel. Länsstyrelsen har kontakt med räddningstjänst i samband med genomförandet.

Naturvårdsbränningen genomförs i syfte att gynna växter, svampar och djur som är beroende av att skogen brinner emellanåt. Tall gynnas framför gran i och med naturvårdsbränningar vilket generellt leder till öppnare skogar. Vissa frön behöver hettan för att gro, vissa arter behöver sotad bark, vissa arter behöver tunnare markskikt utan mossor och ris, vissa arter behöver glödande myrstackar, m.m.

Naturvårdsbränning på Harvelsön utanför Liljedal.

Naturvårdsbränning på Harvelsön utanför Liljedal.

Informationsskylt om naturvårdsbränning i skog.

Informationsskylt om naturvårdsbränning i skog.

In English

At the moment we are planning  to do a controlled burning in the pine forest of the Island Bärön in project area 3. The area is approximatley two hectares and is located inte south east part of Bärön.

The burning is planned for week 33, but weather and wind will determine if the conditions are good enough to carry out the burning in a safe fashion with a satisfactory outcome. Therefore the actual date for burning will be determined on short notice. The County Administrative Board will have continuous communication with the local fire brigade.

The purpose is to restore the Taiga pine forest to conditions that are beneficial to species dependent on fire scarred trees, some seed need the heat to germinate, some species can´t germinate or regenerate in the thick humus layers, and some species are dependent on sun exposed pine trees.