Naturvårdsbränning på Bärön genomförs idag

Idag, onsdag 30 maj, planerar vi att genomföra naturvårdsbränningen på Bärön i Segerstads skärgård i natura 2000-området Värmlandsskärgården. Läs mer under tidigare nyhet om Naturvårdsbränningen som publicerades den 20 april.

Anledningen till att kontrollerad naturvårdsbränning har blivit undantagen från det allmänna eldningsförbudet är att denna verksamhet är beroende av stabil, torr väderlek för att kunna genomföras säkert. När markskiktet är ordentligt uttorkat brinner det bättre och vi slipper obrända fläckar i området som riskerar att flamma upp dagarna efter bränningen. De nuvarande väderförhållandena är således gynnsamma för att kunna genomföra en bra och säker naturvårdsbränning.

Om ni har frågor kring naturvårdsbränningen på Bärön är ni välkomna att kontakta Gunnar Lagerkvist 072-235 07 50 eller Jenny Sander 010-224 74 86.

In English:

Today we are planning to accomplish the planned burning of forrest on the Island Bärön in the Segerstads archipelago which is a part of  the Natura 2000-area Värmlandsskärgården. Read more in former news item which was published in april 20.

The reason to why this kind of controlled burning of forrest has got an dispensation from the current burning prohibitons is because this efforts is relying on stabile, dry weather. When the ground is really dry it will burn better which means that we can avoid unburnt patches which might be able to flame up during the days after burning.