Lyckad naturvårdsbränning på Bärön

I går kväll lyckades vi äntligen genomföra naturvårdsbränningen på Bärön i Segerstads skärgård. Allting gick som planerat och det blev ett lugnt och kontrollerat bränningsförlopp. Brandröken gick i huvudsak uppåt och drog mot västnordväst.

Efter att områdets kantområden vattnats av ordentligt under dagen skedde den första tändningen vid 17-tiden i den norra delen av området. Därefter fortsatte eldningsarbetet successivt mot söder tills långt in på kvällen. Avbränningen av mossa och humus på marken bedömdes preliminärt vara god i den svaga vinden. Endast i några enstaka fall gick branden upp i trädens grenar och kronor.

Vi går nu vidare med eftersläckning och bevakning av brandområdet. Länsstyrelsens personal kommer att finnas på plats så länge det finns någon risk att det blossar upp igen. Vi räknar med att vara där hela helgen och kanske en bit in i nästa vecka.

Vänligen undvik att besöka det brända området under en tid framöver då det är mycket sotigt och brandskadade träd kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vi återkommer med  fotografier och info från naturvårdsbränningen senare under sommaren.