Bilder från naturvårdsbränningen på Bärön

I onsdags genomfördes den länge planerade naturvårdsbränningen på Bärön. Området som brändes är ca 2,6 hektar och ligger på Bäröns sydöstra spets i naturreservatet Segerstads skärgård som ingår i Natura 2000-området Värmlandsskärgården. Bränningen påbörjades omkring kl 17 och pågick fram till 22-tiden på kvällen. Förloppet var väldigt lugnt och sansat. Först brändes områdes ytterkanter och sedan förflyttade sig tändarbetet succesivt inåt i området för att sluta ute på strandklipporna i söder. Avbränningen av mossa och humus på marken bedöms preliminärt vara god i den svaga vinden. Endast i några enstaka fall gick branden upp i trädens grenar och kronor.

Efter bränningen har Länsstyrelsen personal arbetat med eftersläckning och övervakning och i skrivande stund bedöms i stort sett alla glödbränder vara släckta i området. Efterkontrollerna kommer ändå pågå ytterligare några dagar för att det ska vara säkert att ingenting flammar upp igen.

Observera att det nu är farligt att gå in i området p.g.a. risken för fallande träd!

Det har brunnit rejält i marken på flera ställen vilket inneburit rötterna till många träd har blivit rejält försvagade. De kan falla ljudlöst och snabbt vilket innebär livsfara för den som är ouppmärksam. Säkrast är att undvika att gå in i området, särskilt innan de första hårda vindarna puttat omkull sådana träd som är på väg att falla.

Nedan följer några bilder från naturvårdsbränningen tagna av Anders Tedeholm, Länsstyrelsen Värmland:

_W1_0201

Planering inför tändningen.

_W1_0268

Noggrann bevattning av norra gränsen.

_W1_0285

Tändningen påbörjad.

_W1_0345

Tändningen skedde i korta slag mot vinden.

_W1_0368

Bränningsledare (Jenny Sander, LIFE Taiga) övervakar och styr bränningsförloppet.

 

_W1_0375

Bitvis blev det hårt bränt. Granar med lågt hängande grenar har svårt att klara sig från eldens lågor.

 

_W1_0566

Eftersläckningsarbete påbörjades redan natten efter bränningsdagen.

 

_W1_0743

Redan morgonen efter bränningen är det lugnt i skogen även om små makbränder fortfarande blossar upp här och där i område