Fotografier före och efter åtgärd

Projektet LIFE Vänern är nu inne på sitt sista år och vi har börjat följa upp våra åtgärder på olika sätt. En metod som vi använder är att vi åker runt och tar fotografier i samma fotovinklar som fotograferades i projektets början. Det heter ju att ”en bild säger mer än tusen ord” vilket man kan hålla med om när det som i det här fallet gäller restaurering av betesmarker.

Nedan följer några bilder från Ärnön och Gunnarsholmen i Lurö skärgård där man lugnt kan säga att landskapet återigen har öppnat upp sig. Från att ha bestått av delvis ogenomträngliga sly- och enbuskmarker finner man numera vidsträckta öppna ytor med spirande gräs och örter samt utblickar över vatten och hällmarker. Som jämförelse har även några äldre bilder lagts med som tagits av fotografer på 1960- och och 1970-talet.

In English: The project LIFE Vänern is now running on it´s last year and we have started to perform different monitoring actions. One method is that we are taking photographs in the same views as in the beginning of the project. You can se that the expression ”a picture says more than a thousand word” is true when it comes to landscape restoration.

Below you can se some Pictures from the islands Ärnön and Gunnarsholmen in the arcipelago Lurö skärgård where you clearly ca see the difference. The islands hase gone from beeing heavily overgrown whith bushes and juniperus to a much more open landscape. As an comparison we have also infolded som older pictures from the sixties and seventies.

Montage Gun 2d

Bilder från Gunnarsholmen tagna i samma fotovinkel i maj 2014 och maj 2018.

3. jämförelse ny

Bilder från Gunnarsholmen tagna 1964, 2014 och 2018 i samma fotovinkel.

Ärnön 45 jämförelse

Bilder från Ärnön tagna i samma fotovinkel 1971, 2014 och 2018.

Montage ÄE5

Bilder från Ärnön 2014 och 2018 i samma fotovinkel.