Välkommen på slutseminarium 5-6 september

Vi hälsar dig varmt välkommen till slutseminariet av projektet Life Vänern 5-6 september i Karlstad, Värmland. Projektet har pågått under fem år och mycket har hänt sedan starten. Slutseminariet kommer att ta utgångspunkt i restaureringsåtgärder och diskussion kring skötsel av naturmiljöer och arter  kring Vänern.  

Under första dagen kommer du att få ta del av projektets resultat och hur andra aktörer påverkas och tänker kring åtgärderna. Dag två tar vi buss och båt till Lurö skärgård där vi kommer titta närmare på ett projektområde och de åtgärder som genomförts där.

Seminariet är kostnadsfritt men deltagarna står själva för boende och resa. Vi bjuder på lunch och fika båda dagarna och buss till och från Lurö dag två. Reserverade rum finns att boka fram till och med 26 juni, se högerspalten.

På kvällen den 5 september bjuder vi in till mingel hos landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson på residenset i Karlstad. Efter minglet går vi och äter en gemensam middag på en närliggande restaurang. Middagen bekostas av deltagaren själv.

Datum och tid: ​5-6 september. Start kl.10.00, avslut 17.00

Plats: Dag 1: Scandic Winn Karlstad, Norra strandgatan 9-11 Dag 2: Lurö skärgård

Målgrupp: personal från Länsstyrelser och andra myndigheter, kommuner, entreprenörer och ideella föreningar.

Avgift Ingen avgift. Lunch och kaffe ingår båda dagarna. Hotell bokar deltagren själv.
Logi Reserverade rum finns att boka på Scandic Winn eller Scandic Karlstad city fram t.o.m. 26 juni.Tfn: 054-776 4713, E-post: group.karlstad@scandichotels.com (Ange bokningskod ”Länsstyrelsen/46546517”)

Inbjudan och program se länken, https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser—varmland/2018-05-16-slutseminarium-life-vanern.html

Anmälan Senast 26 juni via denna länk, https://goo.gl/forms/7nnHgWLeCxARcrm72