Besök av vår LIFE-monitor

Varje LIFE-projekt har en kontaktperson som är utsedd av EU. Denna person ska både hjälpa oss att navigera rätt bland all administration, och hjälpa EU-kommissionen att hålla koll på hur det går för projekten. Vår kontaktperson heter Inga Racinska, och hon kommer att besöka oss en gång per år för att se hur det går…