Slutseminarium

Välkommen på slutseminarium för Life Vänern 5-6 september i Karlstad med fältbesök i Lurö skärgård!

Arbetet med fågelskären är igång!

Det finns fördelar med den milda vintern. Isfria hamnar och fågelskär gör att vi kan komma ut på sjön redan nu. I tisdags var vi ute vid fågelskären öster om Värmlandsnäs, utanför Mässvik och Liljedal, för att planera röjningarna i detalj. Dagsholmens norra udde är en smal grusbank. Här häckar framförallt fiskmås och enstaka silvertärnor.…

21 miljoner till naturvårdsprojekt i Vänern

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland får EU-finansiering för ett naturvårdsprojekt i Vänern. Projektet, som kallas LIFE Vänern, ska pågå i drygt fem år med start hösten 2013. Vänerns stränder, skär och öar håller på att växa igen. Detta förstör livsmiljöerna för fåglar och andra arter i området som är beroende av öppna och hävdade…