Bra start för röjning av fågelskären

Som följd av den milda och isfattiga vintern har det blivit oväntat mycket röjningsarbete gjort på fågelskären innan fåglarnas häckningssäsong inleddes. Fågelskyddet på skären inträder den 1 april och det är omkring det datumet som häckningen brukar komma igång på allvar på skären. Fågelarter som normalt börjar häcka tidigt på våren är bl.a. grågås, kanadagås och havstrut. I den norra…

Företag för röjning kontrakterade

Länsstyrelsen Värmland har genomfört en upphandling och kontrakterat företag för manuell röjning och avverkning inom LIFE Vänern. Kontrakten är så kallade ramavtal, vilket innebär att Länsstyrelsen successivt kan avropa uppdrag från de kontrakterade företagen. Förhoppningen är att kontrakten, som gäller för åren 2014 till 2018, ska medföra att röjningarna kan genomföras på ett effektivt sätt. Följande företag har…