Arbetet med fågelskären är igång!

Det finns fördelar med den milda vintern. Isfria hamnar och fågelskär gör att vi kan komma ut på sjön redan nu. I tisdags var vi ute vid fågelskären öster om Värmlandsnäs, utanför Mässvik och Liljedal, för att planera röjningarna i detalj.

Dagsholmens nordvästra udde

Dagsholmens nordvästra udde

Dagsholmens norra udde är en smal grusbank. Här häckar framförallt fiskmås och enstaka silvertärnor. För tio år sedan häckade många fler fåglar på detta skär, och att det minskat beror troligen på att det vuxit upp lövsly på udden. Därför ska lövslyet röjas bort. Röjningarna görs av entreprenörer som Länsstyrelsen upphandlat. Ett ramavtal är snart klart med fler entreprenörer för att hinna med alla röjningar som ska göras i projektet.

 

 

På den södra udden av Fulholmen, eller Pulholmen som den också kallas, finns mängder av små tallplantor. Där det är möjligt rycker vi upp dem. Oftast är det bara tall och gran som går att rycka upp med rötterna. Lövslyet sitter för hårt, så det måste oftast tas med röjsåg istället. Där det blir mycket ris läggs det i högar där det får torka innan det eldas upp.

Ryckning av tallplantor på Fulholmen

Ryckning av tallplantor på Fulholmen

Under häckningsperioden ska fågelskären lämnas ifred så att fåglarna inte störs. Många av skären är fågelskyddsområden, där det är förbjudet att komma närmare än 100 m mellan den 1 april-31 juli. Det mesta av arbetet kommer därför att göras under augusti-oktober.