Författare: Administratören

EU-kommissionen har godkänt vår Midterm Report

Projektets halvtidsrapport Midterm Report 2016 for LIFE+ Vänern är godkänd av EU-kommissionen, där de sett över hur vi följer projektets mål, åtgärder, projektplaner, ekonomi, med mera. Det är en milstolpe i projektet som ligger till grund för EU:s bedömning om projektets framgång och i förlängningen EU:s slutliga medfinansiering av projektet. Nu fortsätter vi att fokusera…