Besök av vår LIFE-monitor

Diskussion om igenväxning vid Hammarö sydspets

Gunnar och Inga pratar igenväxning vid Hammarö sydspets

Varje LIFE-projekt har en kontaktperson som är utsedd av EU. Denna person ska både hjälpa oss att navigera rätt bland all administration, och hjälpa EU-kommissionen att hålla koll på hur det går för projekten. Vår kontaktperson heter Inga Racinska, och hon kommer att besöka oss en gång per år för att se hur det går för oss.

Igår satt vi inne och gick igenom alla regler kring administration och ekonomi, men idag var vi ut och tittade på några av projektområdena. De första tofsviporna visade sig vid Nolgårdsviken, och en havsörn svepte förbi ute över Vänern så det var en fin dag trots gråmulet väder.

Planerar strandängsrestaurering i Klarälvsdeltat

Jenny berättar för Inga om planerad strandängsrestaurering i Klarälvsdeltat