Fågelskären – Vänerns fågelberg

 

Fisktärnor vid Korvhallen, Ölmeviken

Fisktärnor vid Korvhallen, Ölmeviken

Ett fågelskär är en låg holme eller udde, oftast bestående av kala klippor men ibland också av grus. Det som gör dem till fågelskär är de måsar och tärnor som häckar i kolonier på dem. De vill ha fri sikt runt sitt bo för att kunna upptäcka fiender i god tid, och därför väljer de helst skär som är helt utan buskar och träd. En stor koloni kan hjälpas åt att både upptäcka rovdjur och att försvara sina bon mot dem. Exempel på vanliga boplundrare är kråkor, korpar och minkar.

I Vänern finns över 700 fågelskär där det varje år häckar mer än 30 000 måsfåglar och tärnor. I skydd av deras kolonier häckar också många andra fåglar – så många som 50 arter har hittats på Vänerns fågelskär i de inventeringar som görs varje år. Fiskmåsen är vanligast, följd av skrattmås och gråtrut. Därefter kommer fisktärna och silvertärna. Exempel på arter som gärna häckar i skydd av kolonierna är småskrake, storlom och strandskata. 

Några av de arter som är vanliga hos oss, är skyddade på EU-nivå. Särskilt fisktärna har vi ett stort ansvar att ta väl hand om, eftersom en ganska stor andel av Europas fisktärnor häckar i Vänern. Det är bland annat därför vi får EU-pengar för att röja fågelskär som växer igen. Många av Vänerns stränder och skär har de senaste åren växt igen i rasande takt med buskar och träd. Igenväxningen beror framförallt på vattenregleringen, som är en komplex fråga som berör många samhällsintressen. Kanske kommer Vänerns reglering kunna anpassas för att hejda igenväxningen, åtminstone i någon mån. Tills dess är vi tvungna att röja de viktigaste fågelskären för att inte tappa de fantastiska sjöfågelkolonier som finns här.

Från april till juli ska fågelskären lämnas ifred så att fåglarna inte störs i sin häckning. Många av skären är fågelskyddsområden, där det är förbjudet att komma närmare än 100 m mellan den 1 april-31 juli. Det är lätt att se om fåglarna är störda. Är de uppe i luften och skriker så är boet oskyddat, och ju längre de måste bevaka dig desto större är risken att ägg och ungar dör. Du kan hjälpa dem genom att visa hänsyn under denna känsliga period.