Röjning av fågelskär i Västra Götalands län

 

Nu har arbetet med röjning av fågelskär kommit igång ordentligt även i Västra Götalands län. Alla skär har under våren besökts och dokumenterats från båt för att få ett bra underlag inför arbetet med röjning. Under augusti-september har hittills alla skär i områdena Djuröarna, Kållands skärgårdar, Tjursholmarna, Fågelöarna, Brommö skärgård, Onsö och Norra Vänersnäs skärgård röjts en första gång. Totalt är det 84 skär vilket motsvarar drygt 80 % av de skär som ska röjas i Västra Götalands län. Resterande områden är på gång och kommer bli klara under hösten.

På en del skär har även avverkning av lite större träd skett för att ge extra utrymme för de kolonihäckande fåglarna och minska risken att kråkor och andra predatorer använder träden som utkiksplatser. På flera av skären finns nu ansamlingar av ris från röjningsarbetet. Tanken är att dessa rishögar ska eldas under våren 2016.

Nedan finns några axplock på före- och efterbilder på de röjda skären.

– In English –

Clearing of skerries in Västra Götaland County

The work with clearing of skerries is now also running properly in Västra Götaland County. During spring all skerries have been visited and documented from boat to get a good basis before the work of clearing. During August-September, so far all the skerries in the areas of Djuröarna, Kållands skärgårdar, Tjursholmarna, Fågelöarna, Brommö skärgård, Onsö and Norra Vänersnäs skärgård have been cleared a first time. In total there are 84 skerries which is equivalent to over 80% of the skerries to be cleared in the county. The remaining areas are underway and will be completed this autumn.

Felling of larger trees has been done on some of the skerries to provide extra space for colony nesting birds and reduce the risk of crows and other predators to use trees as lookouts. Several skerries have now piles of vegetation from clearing. These piles will be burned in spring 2016.

Below are some examples of pictures before and after clearing of skerries.

Djuröarna - id 80301

Djuröarna – id 80301

 

Kållands skärgärdar - Bockholmens skär, id 90625

Kållands skärgärdar – Bockholmens skär, id 90625

Tjursholmarna – id 90716

Tjursholmarna – id 90716

Fågelöarna – id 90205

Fågelöarna – id 90205

Brommö skärgård – Lindökroksholmarna, id 70507

Brommö skärgård – Lindökroksholmarna, id 70507

Onsö – id 2

Onsö – id 2

Norra Vänersnäs skärgård – id 10203

Norra Vänersnäs skärgård – id 10203