Naturvårdsbränning planeras på Bärön

Nu planerar vi återigen för naturvårdsbränningen av tallskog på Bärön i Segerstad skärgård. Under tidigare år har bränningen inte kunnat genomföras då väderleken varit ogynnsam. Området som berörs är ca 2 ha stort och ligger på den sydöstra spetsen av Bärön. Vi hoppas kunna genomföra bränningen redan under maj månad om vädret är gynnsamt.

Bränningsområde Bärön - liten (640x625)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är väder och vind som avgör när förutsättningarna är de rätta för att kunna genomföra en säker bränning med önskad naturvårdsnytta. Därför bestäms tidpunkten för bränningen med kort varsel. Information kommer att spridas via Länsstyrelsens webbsida och via pressmeddelande till lokal media när det börjar bli läge för bränning. Räddningstjänsten är informerad om bränningen.

Naturvårdsbränningen genomförs i syfte att gynna växter, svampar och djur som är beroende av att skogen brinner emellanåt. Tall gynnas framför gran vilket generellt leder till öppnare skogar. Vissa frön behöver hettan för att gro, andra arter behöver sotad bark eller glesare växtlighet med mer solinstrålning.

Klicka på länken för att se film om den planerade naturvårdsbränningen: Kort film om naturvårdsbränningen

In English

We are planning  to do a controlled burning in the pine forest of the Island Bärön in project area 3. The area is approximately two hectares and is located in the south east part of Bärön.

We hope to be able to burn the area sometime in May, but weather and wind will determine if the conditions are good enough to carry out the burning in a safe manner with a satisfactory outcome. Therefore the actual date for burning will be determined on short notice. Information will go out on the County administrative boards web page and via information to local media.

The purpose is to restore the Taiga pine forest to conditions that are beneficial to species dependent on fire scarred trees, species that cannot germinate or regenerate in the thick humus layers, and species that are dependent on sun exposed pine trees.