Avslutande eldning av ljunghedar på öarna i Lurö skärgård

Förra veckan eldades de sista arealerna ljung- och gräsmarker på betesöarna i Lurö skärgård. Nu återstår bara årets betessäsong innan vi är klara med de planerade restaureringsåtgärderna på öarna inom LIFE Vänern

Bränning av ljung och gräs genomförs stegvis på öarna. Sammantaget bildas en mosaik av områden som bränts olika hårt vi olika tillfällen vilket är bra för floran och faunan på öarna

Burning of grasslands is conducted in steps over the islands. In total there will be a mosaic pattern of different burning intensity which is good for the biodiversity om the islands.

 

Den sena våren har inneburit att vi fick vänta ända tills den 13 april innan det gick att åka ut i skärgården och elda de återstående arealerna ljung och gräsmarker. Som tur var fick vi perfekta förhållanden med solsken och vind från nordost. Totalt brändes den här gängen 3,3 ha på den södra delen av Stora Sönnervassen. Ett område som tidigare rensats på kvistar och grenar av Lurö Natur- och Kultur-förening. Totalt har vi genomfört ljung-  och gräsbränning på 28 ha i området.

Eldningstillfället var den av en lång rad restaureringsåtgärder som fortgått i på öarna sedan 2015. Nu återstår bara ett sista år med betesdrift innan området kan betraktas som färdigrestaurerat projektet. Under kommande år är förhoppningen att betesdjuren ska hålla tillbaka vegetationen. Men sannolikt kommer det även i framtiden kommer behövas röjnings- och eldningsåtgärder på öarna för att hålla dem öppna.