Bilder från bränningen på Harvelsön

Bränningen på Harvelsön är nu genomförd. Den höga luftfuktigheten i vindarna från Vänern gjorde att det inte brann så bra, trots att det var torrt i markerna. Därför tog bränningen längre tid än beräknat. Eftersläckningen fortsätter idag, och därför kan det fortfarande ryka en del från ön några dagar framöver. Vi rekommenderar att ni inte besöker ön de närmaste veckorna, eftersom brandskadade träd kan falla plötsligt och ljudlöst, särskilt om det är blåsigt väder.

Resultaten ser lovande ut, men det dröjer innan vi kan uppskatta hur många av träden som dött.

The burn on Harvelsön is now finished. The high humidity in the winds from lake Vänern dampened the fire, and the burn took longer than expected. The mop-up continues today, and the smoke may continue for another couple of days until the fire is completely extinguished. Please do not visit the island during the coming weeks. Fire damaged trees can be dangerous, especially in windy weather.

The results from the burn look promising, but it will take some time before we can see the full extent of the tree mortality.

Tändning i blåbärsriset. Fotograf: Per Gustafsson

På hällmarkerna brann det bättre. Fotograf: Per Gustafsson