Naturvårdsbränning på Harvelsön tisdag den 18 augusti

Imorgon tisdag den 18 augusti ser det ut att bli bränning på Harvelsön utanför Liljedal i Grums kommun, under förutsättning att vädret är gynnsamt under dagen. Syftet med bränningen är att glesa ur tallskogen, skapa brandskadade tallar och därigenom gynna de arter som är beroende av solbelysta tallar i glesa skogar, t.ex. skalbaggen reliktbock.

Bränningen kommer att genomföras under en dag, och eftersläckning görs samma kväll. Därefter bevakas området tills elden är helt släckt. Rökutvecklingen kan vara kraftig under själva bränningen, men röken stiger oftast snabbt uppåt. Röklukten kan hänga kvar i området under flera dagar efter att elden är släckt.

Undvik att besöka området de närmaste veckorna efter bränning. Brandskadade träd kan falla oväntat och ljudlöst, och risken är störst när det är blåsigt väder.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbsida och det tidigare inlägget om skogsbränder här på lifevanern.se.

Lyssna på Jenny Sander om bränningarna (Sveriges Radio Värmland P4):

Tomorrow (tuesday august 18th) a prescribed burn in the LIFE Vänern project will take place on Harvelsön outside Liljedal in Grums municipality if the weather is right. The purpose is to restore the Taiga pine forest to conditions that are beneficial to species dependent on fire scarred and sun exposed pine trees, e.g. the beetle Nothorhina muricata. 

The burn will be executed during one day and the embers extinguished the following night. Remaining smoldering will be watched until the fire is completely put out. The smoke column from the fire may be heavy during the burn, but usually goes more or less straight up. Some smell of smoke can remain in the area for several days after the fire is put out. 

Please stay out of the burned area during the first weeks after the burn. Trees killed by the fire can fall without warning, especially in windy weather. 

More information on the importance of forest fires and this management action. 

 

Informationsskylt Bränning Harvelsön

Informationsskylt Bränning Harvelsön