Den första naturvårdsbränningen sker på Harvelsön

Nu har Länsstyrelsen tecknat avtal med Skogsstyrelsen för genomförandet av den första naturvårdsbränningen i LIFE-projektet. Det är skogen på ön Harvelsön utanför Liljedal i Grums kommun som ska brännas. Syftet med bränningen är att gynna tall och de arter som är beroende av solbelysta tallar i glesa skogar, t.ex. skalbaggen reliktbock. Bränningen kommer att äga rum någon gång under sommaren mellan maj till september, det är vädret som styr när bränningen kan genomföras. Därför bestäms tidpunkten för bränningen med kort varsel.

Läs mer om naturvårdsbränningen under Skogbränder är viktiga för tallarna.

Informationsskylt Bränning Harvelsön

Informationsskylt Bränning Harvelsön

Länsstyrelsen have signed an agreement regulating the first prescribed ecological burning in the LIFE project. It is the forest on the island Harvelsön outside Liljedal in the municipality of Grums that is being burned. The purpose is to favor pines and the species that is dependent upon sun exposed pines, e.g. the beetle Nothorhina muricata. The prescribed ecological burning will take place during summer. Exact dates depend on safe weather conditions, and will be decided at short notice.