Naturvårdsbränning i naturreservatet Kalvö skärgård

Nu har Länsstyrelsen tecknat avtal med Baggbolaget för genomförandet av naturvårdsbränningen inom Kalvö skärgård i LIFE-projektet. Det är skogen i östra delen av Kalvöarna i Mariestads kommun som ska brännas. Syftet med bränningen är att gynna tall och de arter som är beroende av solbelysta tallar i glesa skogar, t.ex. skalbaggen reliktbock. Bränningen kommer att äga rum någon gång under sommaren mellan augusti till september, det är vädret som styr när bränningen kan genomföras. Därför bestäms tidpunkten för bränningen med kort varsel.

Läs mer om naturvårdsbränningen under Skogbränder är viktiga för tallarna.

Informationsskylt LIFE_Vanern

Informationsskylt LIFE_Vanern

Informationsskylt Bränning Kalvö skärgård

Länsstyrelsen have signed an agreement regulating a prescribed ecological burning in Kalvö skärgård in the LIFE project. It is the eastern part of the islands Kalvöarna in the municipality of Mariestad that is being burned. The purpose is to favor pines and the species that is dependent upon sun exposed pines, e.g. the beetle Nothorhina muricata. The prescribed ecological burning will take place during summer. Exact dates depend on safe weather conditions, and will be decided at short notice.