Kalvö skärgård

Kalvö skärgård är ett naturreservat norr om Mariestad. På en udde i reservatet finns barrskog som påverkats av skogsbruk. För att öka naturvärdena i detta skogsområde ska naturvårdsbränningar göras. Här ska också en led markeras för att ge besökare möjlighet att se området.

Naturvårdsbränning i naturreservatet Kalvö skärgård

Informationsskylt LIFE_Vanern

Nu har Länsstyrelsen tecknat avtal med Baggbolaget för genomförandet av naturvårdsbränningen inom Kalvö skärgård i LIFE-projektet. Det är skogen i östra delen av Kalvöarna i Mariestads kommun som ska brännas. Syftet med bränningen är att gynna tall och de arter som är beroende av solbelysta tallar i glesa skogar, t.ex. skalbaggen reliktbock. Bränningen kommer att äga rum…