Nya friluftsanläggningar i Kalvö skärgård

Under sommaren och hösten har det hänt saker ute på Kalvö. Två bryggor har rivits och ersatts med nya som är större och bättre för besökarna. De har kompletterats med kanotbryggor för att underlätta avstigning för er som kommer med kanot/kajak. Det har även skett muddring i samband med detta för att fler och större båtar ska kunna använda bryggorna.

Kalvö har även fått två nya komposteringstoaletter. Dessa miljövänliga toaletter komposterar avfallet direkt på plats. Man minskar därmed transporterna jämfört med traditionella utedass med tunnor som regelbundet ska tömmas.

Arbetet har gjorts av lokala entreprenörer.

– In English –

Things have happened on the island Kalvö during this summer and autumn. Two docking points have been replaced with new ones that are bigger and better for the visitors. The two docking points have also been supplemented to facilitate boarding for visitors with canoe and kayak. We have also done some dredging to enable more and larger boats to access the docking points.

We have also established two new composting toilets. These environmentally friendly toilets compost the waste directly on site. This will reduce transports compared to traditional outdoor toilets which have barrels who needs to be emptied regularly.

All this work has been done by local contractors.

 

Karta över de nya friluftsanläggningarna

Karta över de nya friluftsanläggningarna

Kalvö krontorp (gamla bryggan)

Kalvö krontorp (gamla bryggan)

 

Kalvö krontorp (nya bryggan)

Kalvö krontorp (nya bryggan)

Östra Moviken (gamla bryggan)

Östra Moviken (gamla bryggan)

 

 

Östra Moviken (gamla bryggan)

Östra Moviken (gamla bryggan)

 

Östra Moviken (nya bryggan)

Östra Moviken (nya bryggan)

 

Östra Moviken (nya bryggan)

Östra Moviken (nya bryggan)

 

Komposteringstoalett vid Östra Moviken

Komposteringstoalett vid Östra Moviken

 

Komposteringstoalett vid Västra Moviken

Komposteringstoalett vid Västra Moviken