Save the date! Slutseminarium 5-6 september

Save the date

Projektet LIFE+ Vänern arbetar med restaurering av viktiga livsmiljöer för fåglar och naturtyper kring Vänern. Åtgärderna görs inom Natura 2000-områden i och omkring Vänern. Efter 4 år börjar projektet lida mot sitt slut och vi vill dela med oss av de erfarenheter och resultat som kommit fram under åren. Spara därför datumet 5-6 september i din kalender redan nu.

Fakta, resultat och fältbesök
Seminariet kommer att vara uppdelat i två delar. Första dagen kommer vi att presentera resultat och erfarenheter av projektet och andra dagen får deltagarna följa med på ett fältbesök till Lurö skärgård där vi vill visa och diskutera skötsel av svårtillgängliga marker.

Inbjudan med mer information kommer längre fram.